Stadswandelingen door het oostelijk deel van het centrum, lastage, plantage en verder.

Oudeschans en Montelbaanstoren vanaf de Sint Anthoniessluis (Sintenesjliesj)

Erfgoed Joods Amsterdam – Vanaf de sluis tegenover het Rembrandthuis (foto hierboven) door de buurt van Rembrandt en  langs bekende en onbekende herinneringen aan joods amsterdam.

De verdwenen Jodenhoek – Vanaf de Nieuwmarkt langs plekken met een joodse geschiedenis. De Montelbaanstoren en omgeving waar het allemaal begon, maar waar al rond 1930 met de sanering van bouwvallige woningen is begonnen. De kaalslag na de bezetting en de deportatie van de joodse bevolking en wat ervoor in de plaats is gekomen. De monumenten ter nagedachtenis. De sporen van de metro en de nieuwbouw in de dankzij succesvolle acties herbouwde Nieuwmarktbuurt.

Erfgoed Diamant – Vanaf de diamantslijperij van Gassan in de Nieuwe Uilenburgerstraat langs voormalige slijperijen, de Burcht (het gebouw van de Algmene Nederlandse Diamanbewerkersbond) en andere herinneringen aan wat eens een van de belangrijkste takken van nijverheid was van (joods) Amsterdam.


Wordt vervolgd