diamantwandeling

De diamantwandeling loopt langs een van de weinige nog werkende slijperijen en loopt langs een aantal gebouwen die herinneren aan de eens zo belangrijke Amsterdamse diamantnijverheid: diamantslijperijen, maar ook huizen waarvan bekend is dat er diamant werd bewerkt en gebouwen die iets te maken hadden met diamant. Langs De Burcht, het gebouw van de eens machtige ANDB, de Algemene Bond van DiamantBewerkers, langs de Diamantbeurs, plus uiteraard langs een groot aantal huizen en gebouwen met een joodse geschiedenis, zoals De Handwerkersvriendenkring, De Joodsche Invalide, of een blok vroege sociale woningbouw, opgericht door een voorzitter van de DSM, de Diamant Slijperij Maatschappij. En we komen langs plaatsen waar eens grote slijperijen stonden, maar waar nu nieuwbouw is verrezen.

naar: de diamantnijverheid in amsterdam – meer informatie