windwijzers in amsterdam – hanen


horen hoe het haantje klinkt? even klikken

Op Kerktorens (behalve op die der Lutherschen) zag men al van ouds het Haantje. Over dat wakkere Haantje zijn al zoo vele verklaringen gegeven, dat men nu niet meer weet of ‘t een Kristelijk symbool is, dat den haan van Petrus, of wel een herinnering van de les: ‘Waakt en bidt’ voorstelt, – dan wel of ‘t van Gallischen, Noord-Germaanschen, Oud-Siciliaanschen of Oud-Persischen oorsprong, of wel van den Kretenzer Zeus herkomstig is. Maar zoo veel is zeker, dat het gebruik der Haantjes op kerktorens hier te lande al vrij oud is, en dat is ons voor ‘t oogenblik genoeg. (JvL 291)


Oudekerkstoren

windwijzers oude kerk amsterdam, haan en engel met bazuin, verwijzing naar het laatste oordeel
oude kerk amsterdam
de oude kerk – de haan staat op de linker toren, in het midden op de dakruiter de andreaskruisen en helemaal rechts op het dak van het koor de engel
en de haan is van de torenspits gevlogen

het krantenkinpsel komt van delpheroudekerkstoren
carillon in de steigers – januari 2021

dak
ruiter oude kerk met stadswapen
andreaskruisen oude kerk, voorheen zou hier sint nikolaas hebben gestaan

eind juni ’21 haantje en gouden bol zijn weer terug; gezien vanaf de nieuwmarkt
algemeen handelsblad 14 januari 1970 – klik op het knipsel voor de hele tekst


Zuidertoren

windwijzer zuidertoren amsterdam in het licht van de ondergaande zon
zuidertoren amsterdam, bol
bol zuidertoren


Nieuwe Kerk

windwijzer nieuwe kerk amsterdam
nieuwe kerk amsterdam


Oosterkerk

windwijzser oosterkerk
oosterkerk amsterdam


Westertoren

torenhaan westertoren
Afnemen van de torenhaan en de torenbal van de westergoren om ze opnieuw te vergulden. 1922, foto Spraarnestad


Munt (Regulierstoren)

bol van de munttoren

De Munttoren is de oude Regulierstoren, vroeger onderdeel van de Regulierspoort. Gebouwd in de vijftiende eeuw en in 1618 afgebrand. Net als de andere vestingtorens kreeg de Regulierstoren het een achthoekige onderstuk een spits naar ontwerp van Hendrick de Keijser (1619). Het beiaard dat nu in de Munttoren zit, komt uit de oude Beurs van H. de Keyser. Het is een van de Hemonycarillons van de stad.


Noorderkerk

windhaan noorderkerk
torentje noorderker


Posthoornkerk

torens van de posthoornkerk, gezien vanaf de brouwersgracht

Haan op de voormalige Posthoornkerk in de Haarlemmerstraat


Linnaeuskerk


Muiderpoort

windwijzer muiderpoort

muiderpoort

Dit is de tweede Muiderpoort, gebouwd in 1770. nadat de oude poort uit 1663 in 1769 was ingezakt wegens problemen met de fundering. De poort was in architectonische zin het eerste belangrijke stadsgebouw van de 18de eeuw.

Op 9 oktober 1811 reed keizer Napoleon door de poort de stad binnen in een koets getrokken door acht witte paarden. Voor de gelegenheid stond er een speciale ereboog bij de poort. Bron Wikipedia.


Boomstraat

Een piepklein windhaantje in de boomstaat achter de noorderkerk

de haan zit op het huis met het bankje


Begraafplaats Sint Barbara

windwijzer begraafplaats sint barbara
kapel van de begraafplaats sint barbara

Begraafplaats Sint Barbara aan de rand van het Westerpark bestaat sinds 1893


Brouwerij De Haan

voormalige broouwerij de haan
geldersekade 109, brouwerij de haan, 1888

Op de hoek Geldersekade 109 – Recht Boomssloot stond van 1611 tot 1888 een bierbrouwerij. De eerste brouwerij die een stoommachine in gebruik nam (1858). Op de schoorsteen van de fabriek werd een haan geplaatst. Of het een windwijzer was of een stilzittende haan is niet te zien op de afbeelding.

De tekening is van J.M.A Rieker, 1888 te zien in de Beeldbank van het Stadsarchief


Oudezijds Voorburgwal 334

oudezijds achterburgwal hoek grimburgwal

verder naar andere windwijzers: