windwijzers in amsterdam – hanen

horen hoe het haantje klinkt? even op hem klikken

Op Kerktorens (behalve op die der Lutherschen) zag men al van ouds het Haantje. Over dat wakkere Haantje zijn al zoo vele verklaringen gegeven, dat men nu niet meer weet of ‘t een Kristelijk symbool is, dat den haan van Petrus, of wel een herinnering van de les: ‘Waakt en bidt’ voorstelt, – dan wel of ‘t van Gallischen, Noord-Germaanschen, Oud-Siciliaanschen of Oud-Persischen oorsprong, of wel van den Kretenzer Zeus herkomstig is. Maar zoo veel is zeker, dat het gebruik der Haantjes op kerktorens hier te lande al vrij oud is, en dat is ons voor ‘t oogenblik genoeg. (JvL 291)


Oudekerkstoren

de haan van de oudekerk
de engel met bazuin van de oude kerk, verwijzing naar het laatste oordeel
oude kerk amsterdam
de oude kerk – de haan staat op de linker toren, in het midden op de dakruiter de kruisen en helemaal rechts op het dak van het koor de engel
amsterdamverjaardag 27 oktober 2021

De windwijzers zijn goed te zien vanaf de Oudekerksbrug

oudekerkstoren
carillon in de steigers – januari 2021
en de haan is van de torenspits gevlogen

dakruiter met stadswapen
het stadswapen, voorheen zou hier sint nikolaas hebben gestaan

eind juni ’21 haantje en gouden bol zijn weer terug; gezien vanaf de nieuwmarkt
algemeen handelsblad 14 januari 1970 – klik op het knipsel voor de hele tekst – fragment van delpher.nl


Zuidertoren

haantje van de zuidertoren in het licht van de ondergaande zon
zuidertoren amsterdam, bol
bol zuidertoren


Nieuwekerkstoren

windwijzer nieuwe kerk amsterdam
nieuwe kerk amsterdam


Oosterkerk

windwijzer oosterkerk
oosterkerk amsterdam


Westertoren

torenhaan westertoren
afnemen van de torenhaan en de torenbal van de westertoren om ze opnieuw te vergulden. 1922, foto spraarnestad


Munt (Regulierstoren)

algemeen handelsblad 16 februari 1938
telegraaf 11 juli 1902

bol van de munttoren

De Munttoren is de oude Regulierstoren, vroeger onderdeel van de Regulierspoort. Gebouwd in de vijftiende eeuw en in 1618 afgebrand. Net als de andere vestingtorens kreeg de Regulierstoren het een achthoekige onderstuk een spits naar ontwerp van Hendrick de Keijser (1619). Het beiaard dat nu in de Munttoren zit, komt uit de oude Beurs van H. de Keyser. Het is een van de Hemonycarillons van de stad.

Tot 1672 zou er een os op de toren hebben gestaan, er was immers een ossenmarkt beneden. Naar de kalveren die daar ook verhandeld zullen zijn, is de Kalverstraat genoemd.


Noorderkerk

windhaan noorderkerk

torentje noorderkerk


Posthoornkerk

torens van de posthoornkerk, gezien vanaf de brouwersgracht

Haan op de voormalige Posthoornkerk in de Haarlemmerstraat


Muiderkerk


Muiderpoort

windwijzer muiderpoort

muiderpoort

Dit is de tweede Muiderpoort, gebouwd in 1770. nadat de oude poort uit 1663 in 1769 was ingezakt wegens problemen met de fundering. De poort was in architectonische zin het eerste belangrijke stadsgebouw van de 18de eeuw.

Op 9 oktober 1811 reed keizer Napoleon door de poort de stad binnen in een koets getrokken door acht witte paarden. Voor de gelegenheid stond er een speciale ereboog bij de poort. Bron Wikipedia.


Boomstraat

Een piepklein windhaantje in de boomstaat achter de noorderkerk

de haan zit op het huis met het bankje


De Papagaai

windwijzer van de papagaai
de vieringtoren van de papagaai vanaf de nz voorburgwal
ingang aan de kalverstraat

Na de alteratie van 1578 is deze RK kerk blijven bestaan als huiskerk.Meer informatie op Wikipedia

De haan lijkt een broertje van de haan van Sint Barbara hieronder

interieur
papagaai van boven af, google earth


Begraafplaats Sint Barbara

windwijzer begraafplaats sint barbara
kapel van de begraafplaats sint barbara

Begraafplaats Sint Barbara aan de rand van het Westerpark bestaat sinds 1893.

Nogal een druktemaker voor een begraafplaats.


Brouwerij De Haan

voormalige broouwerij de haan
geldersekade 109, brouwerij de haan, 1888

Op de hoek Geldersekade 109 – Recht Boomssloot stond van 1611 tot 1888 een bierbrouwerij. De eerste brouwerij die een stoommachine in gebruik nam (1858). Op de schoorsteen van de fabriek werd een haan geplaatst. Of het een windwijzer was of een stilzittende haan is niet te zien op de afbeelding.

De tekening is van J.M.A Rieker, 1888 te zien in de Beeldbank van het Stadsarchief


Oudezijds Voorburgwal 334

oudezijds achterburgwal hoek grimburgwal

verder naar andere windwijzers: