windwijzers in amsterdam – intro

met de wind kwam de welvaart en tijd werd geld

van links naar rechts de grootste torens: montelbaanstoren, zuidertoren, schreierstoren(tje), oudekerkstoren, regulierstoren, beurs van h. de keijser, raadhuis, nieuwe kerk, haringpakkerstoren. Prent uit de Collectie Atlas Dreesman, 1615-1617, detail. Beeldbank Stadsarchief nr 010094002503. Klik op de afbeelding voor het volledige bestand.

Op den top van den achtergevel stond een windvaan, dat voorwerp dat de mensch, als een naïve bekentenis, ten teeken en zinnebeeld zijner rusteloosheid en veranderlijkheid, boven zijne woningen opricht, als de vlag waaronder hij vaart. Carel Vosmaer, Eenige schetsen p. 91, 1860


Uit welken hoek waait de wind?

Artikel gevonden op Delpher in de Telegraaf, 16 januari 1933. Hierin gaat het o.a. over een aantal windwijzers op deze website.

Voor een leesbare versie het artikel hiernaast, klik HIER

Hoe groot zijn die windwijzers?

Er is bijzonder weinig informatie te vinden over windwijzers. Tips zijn zeer welkom!

Een deel van de informatie is afkomstig uit “De uithangteekens” door J. van Lennep en J. ter Gouw, te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Dit is aangegeven met “JvL”.verder naar de windwijzers