windwijzers in amsterdam – windvanen

Op de torens van de Kasteelen der Edelen stonden Vaantjes tot windwijzers, natuurlijk ontleend aan de ontploken banieren. Die vaantjes gingen vervolgens over naar de Steden – en zoo zijn nog de weêrhaantjes en windvaantjes de twee meest algemeene vormen van windwijzers op torens, schoorsteenen en geveltoppen of in ‘t veld geplante staken. (JvL 292)

De Waag (Eerste Sint Antoniespoort)

waag amsterdam vanaf de gelderse kade

beeld aan de waag amsterdam


Nieuwmarkt 30

windwijzer nieuwmarkt
nieuwmarkt 30


Joods historisch museum (Nieuwe synagoge, neie sjoel)


Agnietenkapel


De Utrecht, Raadhuisstraat

windwijzer van de levernsverzekeringsmaatschappij utrecht
haan die verbannen is naar een lagere positie, maar die stevig van zich laat horen

Hoektoren van de winkelgalerij aan de Raadhuisstraat, gebouwd door de levens­verzekerings­maat­schappij utrecht. Architecten AL van Gendt en zonen.


Raadhuis Nieuwer-Amstel (voormalig stadsarchief)

Het Raadhuis van Nieuwer-Amstel dateert van 1892 en is gebouwd kort voor de annexatie door Amsterdam. Later werd het stadsarchief erin gehuisvest. En nu luxe appartementen.


Weesperzijde 29-31


Academische club


Sint Olofskapel


Amstel 30 (Vlieger papier)


Scheepvaartmuseum (‘s Lands Zeemagazijn)

windvaan scheepvaartmuseum

Het krantenknipsel komt uit het Parool van 6 juli 1991, gevonden op Delpher

achterzijde scheepvaartmuseum met windvaan
tympaan met wapen van de admiraliteit
waarom zo’n saaie windwijzer op dit gebouw?


Nieuwe Oosterbegraafplaats

windwijzer nieuwe oosterbegraafplaats amsterdam

een van de gebouwen op het terrein
… met monumentaal smeedwerk

verder naar andere windwijzers: